Jaarvergadering Vianen Vooruit 2017

05-09-2017 18:36

Beste sportvrienden en sportvriendinnen,

Bij deze nodigen wij u uit voor de 85e jaarvergadering van ”Vianen Vooruit”.
Deze zal worden gehouden op donderdag 28 september in de kantine op het sportpark,aanvang 21.00 uur.
U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn,de trainingstijden zijn aangepast.

Een aantal uitgeprinte versies van deze agenda is deze avond beschikbaar.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststelling van de notulen van de jaarvergadering van 22 september 2016
Notulen kunnen voor de vergadering ter inzage opgevraagd worden bij het secretariaat en liggen 1 uur voor
aanvang van de vergadering ter inzage in de bestuurskamer.
3. Jaarverslag Jeugdafdeling.
4. Jaarverslag Seniorenafdeling.
5. Contributie.
6. Bestuursverkiezing.
Periodiek aftredend zijn Pauline Poels en Marcel Spanjersberg.
Pauline stelt zich niet herkiesbaar als bestuurslid.
Marcel stelt zich herkiesbaar als bestuurslid.
Het bestuur draagt Judith Eltink voor als kandidaat bestuurslid.
Kandidaten voor deze vacature kunnen schriftelijk worden aangemeld bij de secretaris (Sebastianusweg 13) tot één uur
voor aanvang van de vergadering.
7. Pauze.
8. Wat is er gerealiseerd en planning.
9. Financieel Verslag.
10. Verslag kascontrolecommissie.
11. Verkiezing kascontrolecommissie.
12. Mededelingen.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Berichten van verhindering kunnen aan het secretariaat worden doorgegeven.
(Tel:06-13664964 of E-mail: marcel.silvy@gmail.com).