Regeren is vooruitzien

13-06-2015 17:47

“Regeren is vooruitzien”, onder dat motto hebben de jeugdcommissies van HBV en VianenVooruit enkele maanden terug contact met elkaar gezocht. Binnen beide verenigingen staat het ledenaantal in de jeugdafdeling onder druk waardoor er ook steeds minder jeugdteams gevormd kunnen worden.
Gevolg hiervan is dat er in sommige leeftijdscategorieën geen volledig team of elftal gevormd kan worden, waardoor jeugdleden gedwongen worden in een hogere of lagere leeftijdscategorie te voetballen. Hiermee wordt het kwaliteitsverschil binnen team ook weer groter.
Al met al geen goede ontwikkelingen die zeker niet bijdragen aan de doelstelling “Plezier beleven in het Voetballen”. Echter wel een ontwikkeling die door de individuele dorpen / verenigingen niet te keren is. Samenwerking tussen de verenigingen is dan een hele mooie oplossing om dit probleem te lijf te gaan.

Met bovenstaande als gezamenlijke visie zijn HBV en VianenVooruit begin 2015 met elkaar in gesprek geraakt. Eerst nog oriënterend en wat algemeen maar al heel snel was er de benodigde ‘klik’ waardoor het hele plan in een stroomversnelling raakte. Na een analyse van de teamindeling 2015-2016 bleek al snel dat er vanuit beide verenigingen een behoefte was aan een gecombineerd D team voor volgend seizoen. Inmiddels is dit tot in detail uitgewerkt en zal er volgend seizoen een gecombineerd team starten: VianenVooruit-HBV D2.

Hiermee slaan we 2 vliegen in één klap: alle D-spelers van Vianen Vooruit en HBV kunnen met eigen leeftijdsgenootjes in een team spelen en daarnaast kunnen we op wat kleinere schaal ervaringen opdoen in deze samenwerking en is dit mogelijk de start van een uitgebreidere samenwerking tussen VianenVooruit en HBV. Dit gaan we in de loop van volgend seizoen verder uitwerken.
Tot op heden geldt in ieder geval zeker: “Samenwerken loont!”

Noot voor de reactie: meer informatie over deze samenwerking:
HBV: Marcel Theunissen, marceltheunissen@home.nl, 06 2958 5103
Vianen Vooruit: Judith Eltink, eltinkjudith@gmail.com, 06 1705 6248