Vrijwilligersdag 2015

27-08-2015 20:18

Beste mensen,

Afgelopen zaterdag heeft de vrijwilligersdag op ons sportpark plaats gevonden.
Onder het genot van een bakje koffie werden rond de klok van 10.00 uur de werkzaamheden verdeeld.
Met het aantal van rond de 40 personen mogen we met de opkomst tevreden zijn.
Onder leiding van onze vaste donderdagmidddagploeg gingen de groepen gemotiveerd aan de slag.
Dat vele handen licht werk maken is een spreekwoord wat deze dag zeker van toepassing was.
Vele klussen van poetsen van de tribune/netten ophangen, slopen van de oude kantine enz......
werden uitgevoerd.

Fijn om te zien dat onze leden/vrijwilligers klaar staan als het echt nodig is!!!

Mede namens onze vast werkgroep en het bestuur, iedereen die op wat voor manier zijn steentje heeft bijgedrage hartelijk dank!!

We hebbben onze slogan “Vianen Vooruit dat zijn wij “alle eer aangedaan.

 

Foto's Vrijwilligersdag

 

Met sportieve groeten,

Namens het bestuur,

Marcel Spanjersberg
Secretaris Vianen Vooruit