Club van 100 HBV - Supportersclub Vianen Vooruit.

14-09-2018 18:43

Beste sportvrienden,

Sinds vorig seizoen is de SJO Vianen Vooruit/HBV een feit geworden. Omdat zowel de Club van 100 als de Supportersvereniging begaan
zijn met de jeugdafdeling werd er door beide verenigingen jaarlijks een beroep op ons gedaan tijdens terugkerende activiteiten.

Vandaar dat we het gesprek zijn aangegaan met elkaar om te kijken hoe we gezamenlijk hieraan een bijdrage kunnen leveren en waar er een samenwerking mogelijk is. De eerste gesprekken zijn positief verlopen.Concreet hebben we over een drietal activiteiten afspraken met elkaar gemaakt.

1. Tijdens het jeugdkamp verzorgen de Club van 100 en de Supportersclub een springkussen
2. Tijdens de winteractiviteit wordt er een financiële bijdrage gedaan om de activiteit mogelijk te maken.
3. Tijdens eventuele kampioenschappen krijgen de spelers/speelsters een Nationale Bioscoopbon, zodat ze nog een leuk uitje hebben na
     het kampioensfeest. Ook zal op beide websites een aankondiging geplaatst worden om iedereen uit te nodigen voor de
     kampoenswedstrijd

We blijven met elkaar in gesprek om deze samenwerking verder vorm te kunnen gaan geven. Mochten hier in de toekomst mooie initiatieven uit voort komen dan zullen we jullie daar verder over informeren.

Bij eventuele vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden met de bestuursleden van de Club van 100 of de Supportersclub.
Met sportieve groet,

Club van 100 van HBV & Supportersclub Vianen Vooruit