Aan leden Vianen Vooruit (90 jarig jubileum)

11-05-2020 17:39

Aan leden Vianen Vooruit,

Regeren is vooruitzien en bij deze willen wij dan ook alvast een oproep doen aan onze leden die een commissie willen vormen voor ons
90 jarig jubileum in 2022.

Omdat we nog steeds met een “intelligente Lockdown” hebben te maken willen wij die leden vragen die graag bereid zijn om het
90 jarig jubileum te organiseren.

Gezien het feit dat alle evenementen tot 1 september afgelast zijn en er tijd is vrijgekomen bij veel mensen lijkt ons dit een goed moment te starten met de voorbereidingen.

Wij zijn op zoek naar een commissie van 5 tot 10 personen, die een mooi opzetje willen maken voor het jubileumweekend.
Wij hopen dat wij deze commissie kunnen vullen met een mooie mix van leden, van de jeugd tot aan de senioren.

Opgave kan via ons emailadres: vrijwilligerscommissie@vianenvooruit.nl

We zien graag jullie reacties tegemoet komen,

Bestuur Vianen Vooruit.