Erehaag Harrie Thijssen vrijdagmorgen 10 juli a.s.

06-07-2020 20:33

Vrijdagmorgen 10 juli a.s. willen we iedereen in de gelegenheid stellen om afscheid te nemen van Harrie Thijssen.
Vanwege alle coronamaatregelen zal helaas niet iedereen in de gelegenheid zijn om de crematie bij te kunnen wonen.
Vandaar dat we Harrie op onderstaande wijze willen eren voor de vele verdiensten die Harrie heeft gehad voor Vianen Vooruit.
Dat willen we doen door met zoveel mogelijk mensen een erehaag te vormen bij het voetbalveld. Rond 09.00 uur nodigen we iedereen uit om indien mogelijk hierbij aanwezig te zijn.
Voor degene die een uitnodiging hebben ontvangen vindt hierna om 10.00 de uitvaart plaats in crematorium Zevenhutten in Cuijk.
We hopen op grote belangstelling.