Nieuwjaarsgroet

04-01-2021 21:24

Beste sportvrienden,

Helaas hebben we dit jaar geen nieuwjaarsreceptie gehad, echter wil ik jullie al het beste voor 2021 wensen. Met als belangrijkste een goede gezondheid voor jullie.

Jammer genoeg heb ik de jubilarissen niet persoonlijk kunnen feliciteren, echter zoals al aangegeven, zullen we dit volgend jaar alsnog doen.

2020 is een zeer vervelend jaar geweest, waarbij we weinig hebben kunnen voetballen en elkaar ook weinig hebben kunnen zien op ons gezellige sportcomplex.
Laten we hopen dat we zo snel mogelijk op een verantwoorde manier weer van het voetbal mogen genieten. We kunnen ons voorstellen dat er wellicht vragen zijn over de contributie. Op dit moment weten we nog niet wanneer we weer kunnen gaan voetballen, een besluit over de contributie zal daarom later volgen. Wat ik fijn vind, is dat ik al van heel veel betrokken leden heb gehoord, dat ze ons ook in deze financieel moeilijke tijd blijven steunen.

Ook de sponsoren wil ik hartelijk danken voor hun betrokkenheid in deze ook voor hun moeilijke tijd. Fijn dat we inmiddels bijna alle sponsorgelden hebben ontvangen.

Hopelijk tot snel op het voetbalveld in goede gezondheid.

Met sportieve groet,
Voorzitter Jos Claassen
Namens het bestuur van Vianen Vooruit