Beste leden van HBV en Vianen Vooruit,

05-11-2021 20:14

Nu de samenwerking in onze gezamenlijke jeugdafdeling inmiddels al jaren goed op de rit staat en wel als groot succes gezien mag worden, bereiken ons als beide hoofdbesturen steeds vaker vragen wat de plannen voor een eventuele samenwerking in de seniorenafdeling zijn. Tijdens de jaarvergaderingen wordt de visie hieromtrent wel gedeeld maar aangezien het een onderwerp betreft wat breed leeft, even dit korte bericht:

Wij hebben als beide hoofdbesturen regelmatig (enkele keren per jaar) overleg met elkaar. Eén van de vaste onderwerpen hierbij is ‘samenwerking bij de senioren’. Al twee jaar geleden hebben we hiervoor een gezamenlijke visie gevormd. In het kort komt deze er op neer dat we op dit moment geen noodzaak/behoefte zien voor een samenwerking bij de senioren. Beide seniorentakken kunnen nog volwaardig zelfstandig draaien. Echter, er is wel expliciet naar elkaar uitgesproken dat indien er bij één van de twee verenigingen een noodzaak of behoefte ontstaat, we als verenigingen elkaar gaan opzoeken. Een eventuele samenwerking die dan zou ontstaan kan op allerlei gebieden (één specifiek team, een aantal teams of in de verste vorm een volledig samengaan).

Maar nogmaals: op dit moment zien we geen noodzaak of toegevoegde waarde in een vorm van samenwerking. We blijven dit uiteraard wel continu nauwlettend in de gaten houden en zullen zeker tijdig inspelen op de ontwikkelingen welke op ons af komen.

Hoofdbesturen HBV en Vianen Vooruit