Het Stekkie

20-03-2022 21:05

Hallo Allemaal
Zoals jullie waarschijnlijk al gelezen hebben op deze site gaan wij in de sportkantine van Vianen
Vooruit een tijdelijke dagbesteding voor ouderen starten.
Nadat we allebei vele jaren in de zorg hebben gewerkt, wilden we graag een nieuwe uitdaging.
Waarbij we meer aandacht en tijd voor onze gasten zouden krijgen. Hierdoor zijn we in 2016 een
gasthuis/dagbesteding gestart. We zijn gestart in Haps en zitten nu alweer 5 jaar in Cuijk.
De gasten die op onze dagbesteding komen, hebben veelal lichamelijke en of geestelijke
beperkingen. Maar ook gasten met eenzaamheid of die behoefte hebben aan een zinvolle daginvulling.
We zijn er van maandag tot vrijdag.
Ter overbrugging van de ontwikkelingen van onze nieuwe locatie, zijn we hartstikke blij met de
samenwerking met Vianen Vooruit. De verwachting is dat we per 4 Juli gaan starten. Bij deze mooie
accommodatie liggen er veel mogelijkheden om onze gasten een fijne en zinvolle dag-invulling te
geven.
We hopen op een mooie samenwerking met alle mensen die Vianen Vooruit een warm hart
toedragen.
Groetjes Amanda en Chantal