Contributie inning

16-11-2022 21:43

In november 2022 wordt de contributie geïnd voor dit seizoen.

De contributiebedragen zijn als volgt:

Senioren spelend
Senior (18 jaar of ouder op 01-01-2022)   149
Veteranen                                                  123
G team                                                       123

Jeugdleden spelend
Meiden spelend in O20 geboren in 2003   125
Geboren in 2004-2007                               101
Geboren in 2008-2011                                88
Geboren in 2012-2015                                77
Geboren in 2016 of later                             59

Overige leden
RLBC (rustend lid met bondscontributie)   62
Donateur / leiders (rustend lid)                  40

Het incassonummer van Vianen Vooruit is NL32ZZZ4021550010000.
De incassoregels schrijven voor om dit kenbaar te maken aan de leden. Het incassokenmerk start met BBJF25Y
gevolgd door enkele nullen en een cijfer.

Gelieve voor voldoende saldo op uw bankrekening te zorgen.

Voor wijziging van uw bankrekening en / of vragen m.b.t. de incasso gelieve te reageren via
penningmeester@vianenvooruit.nl

Penningmeester Vianen Vooruit