Samenwerking jeugdafdelingen HBV en Vianen Vooruit

01-05-2017 18:58

Komend seizoen zal er een grote stap worden gezet in de samenwerking tussen de jeugdafdelingen van HBV en Vianen Vooruit.
In seizoen 2015-2016 is de samenwerking gestart met één gecombineerd team. In het huidige seizoen (2016-2017) is deze samenwerking uitgebreid naar 6 combinatieteams. Per volgend seizoen (2017-2018) gaan we de stap maken naar volledige samenwerking tussen de jeugdafdelingen van beide verenigingen.

Achtergrond van de samenwerking is het teruglopende ledenaantal bij zowel HBV als Vianen Vooruit. Gevolg hiervan is dat er in sommige leeftijdscategorieën geen volledig team gevormd kan worden, waardoor jeugdleden gedwongen worden in een hogere of lagere leeftijdscategorie te voetballen. Hiermee wordt het kwaliteitsverschil binnen een team ook weer groter.
Al met al geen goede ontwikkelingen, die zeker niet bijdragen aan de doelstelling “Plezier beleven in het Voetballen”. Echter wel een ontwikkeling die voor de individuele dorpen/verenigingen onvermijdbaar is. Met de gekozen samenwerking kunnen we dit probleem wel gezamenlijk te lijf te gaan.

De grote stap, welke per volgend seizoen gemaakt wordt, is dat er wordt overgegaan tot een volledige samenwerking; door de KNVB aangeduid als SJO (Samenwerking Jeugd Opleiding). Door de KNVB wordt de samenwerking dan als zelfstandige ‘club’ behandeld met één eigen jeugdbestuur en ook eigen, nieuwe clubkleuren. De leden blijven echter lid van de eigen vereniging. De officiële naam van onze SJO zal zijn; SJO Vianen Vooruit/HBV.

Voor de teamindeling betekent dit dat er op alle leeftijdscategorieën gecombineerde teams kunnen ontstaan. Het zal zeker zo zijn dat het merendeel van de teams gecombineerde teams worden maar het kan ook nog voorkomen dat er teams zijn met uitsluitend jeugdleden vanuit één vereniging. Dit wordt nog verder in detail bekeken waarbij “Plezier beleven in het Voetballen” en “de jeugd daar waar mogelijk op eigen niveau te laten ontwikkelen” de belangrijkste uitgangspunten voor de indeling zijn.

Voor de tenues gaan we nu ook de volgende stap maken. Er zullen nieuwe ‘clubkleuren’ voor de tenues gekozen moeten worden, waarbij er voor gekozen is om alle leden hier inspraak in te laten hebben. Binnenkort zullen onder het motto ‘meeste stemmen gelden’ de nieuwe clubkleuren bepaald worden.

Op organisatorisch gebied gaat er ook nog veel gebeuren. Er zal bijvoorbeeld één gezamenlijk jeugdbestuur gevormd worden; er zal één gezamenlijk jeugdplan komen en alle jeugdactiviteiten zullen gezamenlijk georganiseerd worden.

Al met al, nog veel werk aan de winkel maar we maken zeker de juiste stappen.

Plezier in de sport staat voorop. We zullen er nu én in de toekomst naar blijven streven dit voor de jeugd van beide dorpen op de beste manieren mogelijk te maken. Voor vragen kunt u bij het bestuur van uw vereniging terecht.

Jeugdbesturen en hoofdbesturen HBV en Vianen Vooruit